Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

bergtorp-hi

Bergtorp

Handelsplats med ett rikt utbud av butiker och tjänster

Bergtorp_Mio2
Bergtorp_stalands
Bergtorp_buss
Bergtorp handelsplats ligger centralt i Täby utmed E18 i ett strategiskt läge med Bergtorpsvägen som anknyter till E18 i cirkulationsplatsen som kallas Viggbyholms trafikplats. Här ifrån finns bussförbindelser med vilka man tar sig in till Östra station på ca 25 min. Handelsplatsen har ett rikt utbud på mat, möbler och inredning.  Området inhyser också en tennisbana (NPTK) och ett SATS-gym.

Om Täby

Täby är ett intressant område sett utifrån ett handelsperspektiv. Kommunen räknar med att befolkningen i Täby växer med ca 20% de kommande 10 åren, vilket i absoluta tal är ca 14 000 personer. Det gör att efterfrågan som idag är god kommer att öka också i framtiden.