Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

bergtorp-hi

Bergtorp

Handelsplats med ett rikt utbud av butiker och tjänster

Bergtorp_Mio2
Bergtorp_stalands
Bergtorp_buss
Bergtorps Handelsplats är ett trevligt område med ett rikt utbud på mat, möbler och inredning. Området inhyser också ett SATS-gym.

Att jobba i Täby innebär en förenklad vardag då Bergtorps Handelsplats ligger centralt i Täby ut med E18 i ett strategiskt läge med Bertorpsvägen. Här ifrån finns också bussförbindelser som tar dig in till Östra station på ca 25 min.

Kontor i Täby

Vi på Fastpartner erbjuder effektiva och trevliga kontor och flexibla kontorshotell i Nytorps området som ligger ett stenkast ifrån Bergtorps handelsplats. Planlösningen är flexibel så att den helt enkelt kan göras om efter dina behov och önskemål. Byggnaderna har mycket god tillgänglighet och omges av goda parkeringsytor.

Vill ni veta mer om lokalerna? Välkommen att kontakta Christine Woupio på 08 402 34 73, för att få mer information om lokaler i Täby.Om Täby

Täby är ett intressant område sett utifrån ett handelsperspektiv. Kommunen räknar med att befolkningen i Täby växer med ca 20% de kommande 10 åren, vilket i absoluta tal är ca 14 000 personer. Det gör att efterfrågan som idag är god kommer att öka också i framtiden.